CENNIK PŁYWANIA REKREACYJNEGO

PŁATNOŚĆ PRZYJMUJEMY TYLKO GOTÓWKĄ

CENY  BILETU  JEDNORAZOWEGO

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ :  od poniedziałku do piątku do 16.00 – 8 , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy 10 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA, DZIECI: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 10 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 10 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 10 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy– 15 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 12 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 15 zł

CENY  1 wejścia  W KARNETACH  IMIENNYCH  ( na określony dzień i godzinę)

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 7 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 8 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA, DZIECI: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 9 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 11 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 9 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 11 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 9 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 11 zł, po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

CENY 1 wejścia W KARNETACH  NA OKAZICIELA :

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ:  od poniedziałku do piątku i weekendy -9 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA, DZIECI: od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł  

POZOSTAŁE OSOBY: od poniedziałku do piątku i weekendy – 14 zł