Pływalnia w naszym Centrum ma wymiary :

  • Długość – 25 m
  • Szerokość – 16 m
  • Głębokość – 1,8 – 2,2 m

Podzielona jest ona na 6 torów, z tego cztery wewnętrzne tory o szerokości 2,5 m każdy, a dwa tory skrajne o szerokości 3 m każdy. Takie podzielenie pływalni umożliwia bezkolizyjne pływanie uczestnikom o różnym stopniu zaawansowania umiejętności pływackich.

  • Temperatura wody – 27-28oC
  • Temperatura powietrza – 28-29oC

Pływalnia posiada w pełni zautomatyzowaną stację uzdatniania wody, której parametry odpowiadają standardom europejskim. Obiekt nasz posiada też widownię, na poziomie galerii, na około 150 miejsc, z której można obserwować przebieg zawodów.Na terenie CWFiS znajduje się też bufet, z którego rozciąga się wspaniały widok, zarówno na pływalnię, jak i na halę sportową. Osoby zapisujące lub prawni opiekunowie (np. rodzice, dziadkowie) muszą potwierdzać chęć uczestnictwa w zajęciach z nauki pływania lub doskonalenia pływania.