Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego przypomina klientom korzystającym z naszych usług z kartami FitProfit, MultiSport, że rejestracja wizyty nastąpi tylko w przypadku, gdy karta:

  • posiada czytelny podpis
  • właściciel karty okaże dokument potwierdzający tożsamość