INFORMACJA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO!!!

Wszystkie sprawy studenckie związane z zajęciami wychowania fizycznego  załatwiane są w sekretariacie:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ ul. Styrska 5, 91-404 Łódź

tel. 42 665 51 89

email: studiumwfis@uni.lodz.pl

strona internetowa: www.swfis.uni.lodz.pl