DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH ZAPISY od dnia 9 marzec 2020 r.

zajęcia w II kwartale 2020 r. (KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC)

 1. Uczymy pływać dzieci od 7 lat.
 1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach:
 • telefonicznienr tel. 42/665-51-75, 42/665-51-84,
 • osobiście w sekretariacie CWFiS UŁ
 1. Informujemy Państwa, że grupa zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy będzie liczyła:
 • 4 uczestników –nauka pływania od podstaw i kontynuacja pływania.
 • 7 uczestników – doskonalenie pływania.
 1. Termin płatności upływa 27.03.2020 r. a po tym terminie nie gwarantujemy Państwu miejsca w wybranej grupie.
 1. Pierwszeństwo przy zapisie do 27.03.2020 r. mają osoby już zapisane do danej grupy w której uczestniczą.
 1. Zmian w przepisywaniu do innych grup będziemy dokonywać od 30.03.2020 r.

NAUKA PŁYWANIA  OD  PODSTAW

 1. DLA  DZIECI
 • poniedziałek godz. 17.00-17.45 Andrzej Doniecki   
 • poniedziałek godz. 17.00-17.45 Piotr Antoniak
 1. DLA DOROSŁYCH
 • poniedziałek godz 17.45-18.30 Andrzej Doniecki

NAUKA PŁYWANIA  SŁABSZE GRUPY (po I kwartale 2020 r.)

 1. DLA  DZIECI
 • wtorek godz. 17.45-18.30 Marta Ociepa
 • czwartek godz. 16.15-17.00 Ilona Piestrzeniewicz
 • piątek godz. 17.00-17.45 Krzysztof Mielczarek        
 • sobota godz. 12.15-13.00 Ilona Piestrzeniewicz
 • sobota godz. 13.00-13.45 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 13.00-13.45 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 13.00-13.45 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 14.00-14.45 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 14.00-14.45 Krzysztof Mielczarek
 1. DLA DOROSŁYCH
 • poniedziałek godz. 20.00-20.45 Andrzej Doniecki
 • poniedziałek godz. 20.00-20.45 Piotr Antoniak
 • piątek godz. 19.15-20.00 Krzysztof Mielczarek

KONTYNUACJA NAUKI  PŁYWANIA

 1. DLA DZIECI
 • wtorek godz. 16.15-17.00 Marta Ociepa
 • wtorek godz. 17.00-17.45 Marta Ociepa 
 • środa godz. 16.15-17.00 Andrzej Doniecki
 • środa godz. 16.15-17.00 Piotr Antoniak
 • środa godz. 17.00-17.45 Andrzej Doniecki
 • środa godz. 17.00-17.45 Piotr Antoniak
 • środa godz. 17.45-18.30 Andrzej Doniecki
 • środa godz. 17.45-18.30 Piotr Antoniak
 • czwartek godz. 17.00-17.45 Marta Ociepa
 • czwartek godz. 17.00-17.45 Ilona Piestrzeniewicz 
 • czwartek godz. 17.45-18.30 Marta Ociepa
 • czwartek godz. 17.45-18.30 Ilona Piestrzeniewicz 
 • piątek godz. 17.45-18.30 Krzysztof Mielczarek
 • piątek godz. 18.30-19.15 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 09.15-10.00 Piotr Antoniak
 • sobota godz. 09.15-10.00 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 10.00-10.45 Piotr Antoniak
 • sobota godz. 10.00-10.45 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 10.45-11.30 Piotr Antoniak
 • sobota godz. 11.30-12.15 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 12.15-13.00 Piotr Antoniak 
 • sobota godz. 13.00-13.45 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 14.00-14.45 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 14.00-14.45 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 14.45-15.30 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 14.45-15.30 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 15.30-16.15 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 16.15-17.00 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 17.00-17.45 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 14.45-15.30 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 15.30-16.15 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 15.30-16.15 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 16.15-17.00 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 16.15-17.00  Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 17.00-17.45 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 17.00-17.45 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 17.45-18.30 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 17.45-18.30 Krzysztof Mielczarek
 • niedziela godz. 18.30-19.15 Marta Ociepa
 • niedziela godz. 18.30-19.15 Krzysztof Mielczarek
 1. DLA DOROSŁYCH
 • poniedziałek godz. 20.45-21.30 Piotr Antoniak
 • czwartek godz. 18.30-19.15 Marta Ociepa
 • sobota godz. 17.45-18.30 Krzysztof Mielczarek

DOSKONALENIE PŁYWANIA

 1. DLA  DZIECI
 • czwartek godz. 16.15-17.00 Marta Ociepa (Bernardyni)
 • czwartek godz. 18.30-19.15 Ilona Piestrzeniewicz
 • piątek godz. 16.15-17.00 Krzysztof Mielczarek
 • sobota godz. 10.45-11.30 Ilona Piestrzeniewicz 
 • sobota godz. 11.30-12.15 Piotr Antoniak
 • niedziela godz. 14.45-15.30       Marta Ociepa
 1. DLA DOROSŁYCH
 • niedziela 19.15-20.00       Krzysztof Mielczarek

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 CENNIK – obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

NAUKA  PŁYWANIA

Wejście w karnetach kwartalnych

 Studenci i licealiści UŁ   23 zł za 1 wejście 45 min.
 Dzieci, młodzież szkolna, studenci   spoza UŁ   25 zł za 1 wejście 45 min.
 Pracownicy UŁ   25 zł za 1 wejście 45 min.
 Pozostali uczestnicy   29 zł za 1 wejście 45 min.

Wejścia jednorazowe w celu sprawdzenia poziomu umiejętności pływania

 Studenci i licealiści UŁ   26 zł za 1 wejście 45 min.
 Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ   29 zł za 1 wejście 45 min.
 Pracownicy UŁ   29 zł za 1 wejście 45 min.
 Pozostali uczestnicy   32 zł za 1 wejście 45 min.

DOSKONALENIE PŁYWANIA

Wejście w karnetach kwartalnych

 Studenci i licealiści UŁ   18 zł za 1 wejście 45 min.
 Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ   21 zł za 1 wejście 45 min.
 Pracownicy UŁ   21 zł za 1 wejście 45 min.
 Pozostali uczestnicy   24 zł za 1 wejście 45 min.

______________________________________

Przypominamy wszystkim korzystającym z naszych usług, że zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU PŁYWALNI. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na naszej pływalni.

Z REGULAMINEM PŁYWALNI można zapoznać się na naszej stronie w aktualnościach  

__________________________________________________
ZASADY  KORZYSTANIA Z KARNETU  NAUKI  PŁYWANIA

 1. Kupując KARNET wykupujemy go na cały cykl spotkań w danym kwartale.
 2. Uczestnicy zajęć nauki pływania mogą wykorzystać, TRZY  OPUSZCZONE  LEKCJE ale już bez opieki i nadzoru instruktora. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PŁYWAJĄ ZAWSZE POD OPIEKĄ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO w terminach pływania rekreacyjnego wcześniej   uzgodnionych z Sekretariatem Centrum w danym kwartale na który wykupiony jest karnet.

 3. KARNET, który otrzymaliśmy w momencie jego zakupu, jest dokumentem uprawniającym do wejścia na pływalnię i przed każdymi zajęciami NALEŻY  OKAZYWAĆ GO W SZATNI OGÓLNE
 4. Niezbędnymi akcesoriami do lekcji nauki pływania są strój kąpielowy i czepek. Kolorystyka dowolna
 5. Kursy nauki pływania rozpoczynają się o wyznaczonych godzinach, dlatego też prosimy o wcześniejsze kilkunastominutowe przyjście, aby właściwie przygotować się do zajęć.
 6. Przed wejściem na zajęcia  NALEŻY DOKŁADNIE UMYĆ CAŁE CIAŁO BEZ KOSTIUMU
 7. Po wejściu z szatni bezpośrednio na pływalnię, czekamy przy torze,  który wskazany jest na karnecie,na instruktora prowadzącego zajęcia. NIE WCHODZIMY SAMI DO WODY
 8. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia nauki pływania MOGĄ  POMÓC dzieciom w szatni, PO WCZEŚNIEJSZEJ  ZMIANIE OBUWIE W SZATNI OGÓLNEJ.
 9. Po udzieleniu pomocy dziecku RODZICE I OPIEKUNOWIE OPUSZCZAJĄ szatnię.
 10. PRZYPOMINAMY również o zasadach obowiązujących przy pomocy udzielanej dzieciom w szatniach.
 • W SZATNI DAMSKIEJ DZIEWCZYNKOM UDZIELAJĄ POMOCY  – KOBIETY
 • W  SZATNI MĘSKIEJ CHŁOPCOM UDZIELAJĄ POMOCY – PANOWIE.