Aby korzystać cyklicznie i bez problemów z usług naszej pływalni,  należy wykupić  jeden z poniżej podanych rodzajów karnetów:

1.KARNET KWARTALNY na minimum 10 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę

    w danym kwartale kalendarzowym.

W ramach tego karnetu jego posiadacz otrzymuje dodatkowo :

– BEZPŁATNE JEDNO wejście na pływalnię, które może wykorzystać w okresie ważności

    wykupionego karnetu i po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem Centrum (patrz hasło ODRÓBKI)

– Możliwość tzw. odrobienia TRZECH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. 

   Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są – patrz hasło ODRÓBKI2.

2. KARNET DWUMIESIĘCZNY na minimum 7 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę

   w  danym kwartale kalendarzowym.

W ramach tego karnetu jego posiadacz ma możliwość tzw. odrobienia DWÓCH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są patrz hasło ODRÓBKI

3. KARNET MIESIĘCZNY – na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę. Karnet obejmuje

     wszystkie dni tygodnia w miesiącu

Posiadacz tego karnetu NIE MA MOŻLIWOŚCI tzw. odrobienia niewykorzystanego wydrukowanego w karnecie terminu pływania. Dopuszcza się tylko możliwość PRZEŁOŻENIA jednego wyznaczonego terminu pływania. NALEŻY to uczynić co najmniej na JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ przed wyznaczonym na karnecie terminem. Zasady postępowania w tym przypadku – patrz hasło ODRÓBKI

4. KARNET  NA OKAZICIELA – na minimum 10 wejść w kwartale. Posiadacz tego karnetu ma możliwość

     wyboru godziny i dnia pływania,  z udostępnionej na każdy dzień oferty .

5. Istnieje też  możliwość  kupienia  BILETU  JEDNORAZOWEGOgdy nie są sprzedane wszystkie karnety na wybrany

     dzień tygodnia i określoną godzinę.

  Zakupu dokonujemy w SEKRETARIACIE, a gdy Sekretariat jest nieczynny,  bilet możemy kupić w  PORTIERNI.

UWAGA!!! Nie ma możliwości tzw. odrabiania  nie wykorzystanego biletu jednorazowego.

________________________________________________________________

PROSIMY, szczególnie posiadaczy karnetów kwartalnych, aby w PRZYPADKACH DŁUGOTRWAŁEJ choroby lub wyjazdów  służbowych lub innych przyczyn i o  SKONTAKTOWANIE się z   SEKRETARIATEM CWFiS w celu uzgodnienia zasad dalszego korzystania z karnetu. PROSIMY RÓWNIEŻ NIE ODKŁADAĆ niewykorzystanych terminów pływania na ostatnie dni ważności karnetu.

___________________________________________________________

ODRÓBKI

Dla posiadaczy karnetów, którzy z różnych przyczyn nie zdołali wykorzystać swojego opłaconego wejścia na pływalnię,  podajemy zasady postępowania w przypadku tzw. ODRÓBEK

  1. Gdy pojawił się w naszym karnecie niewykorzystany termin pływania, a rodzaj wykupionego karnetu nam to gwarantuje, najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się z informacją o możliwościach tzw. odróbek w danym miesiącu. Informacje o terminach odróbek wywieszone są też na tablicach informacyjnych na terenie pływalni, lub uzyskać je można w Sekretariacie Centrum.
  2. Gdy dokonaliśmy już wstępnego wyboru terminu, który nam odpowiada NALEŻY UZGODNIĆ JEGO WYKORZYSTANIE z Sekretariatem Centrum. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.
  3. NALEŻY PAMIĘTAĆ, że terminy tzw. odróbek, z uwagi na różnice cenowe wejść, MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TERMINAMI w WYKUPIONYM KARNECIE, tzn. karnet wykupiony w przedziale czasowym w godz.7.00-15,30, ma możliwość odróbki w tym samym czasie. Zmiana czasu odróbki wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen wejść w karnecie.
  4. Możliwości odróbek lub tzw. dodatkowych wejść mogą być zrealizowane TYLKO I WYŁĄCZNIE w czasie ważności karnetu.
  5. Należy pamiętać, że przestrzeganie tych zasad pozwoli każdemu z Państwa BEZPROBLEMOWO odrobić zaległości, które mogą się pojawić w trakcie korzystania z naszej pływalni.
  6. Należy pamiętać, żeby niewykorzystane wejścia z karnetów 2-miesięcznych i kwartalnych wykorzystać do końca ważności karnetu, czyli do końca danego kwartału, na który został wykupiony.

Powyższe zasady  NIE DOTYCZĄ użytkowników pływalni,   którzy kupili karnety za pośrednictwem swoich zakładów pracy.